Luomme yksilöllisiä ja tarpeen mukaisia palveluja ja ratkaisumalleja, jotka tukevat kuntia, ELY-keskuksia, TE-toimistoja, yhdistyksiä, säätiöitä ja pk-yrityksiä työllisyyden hoidossa, kotoutumisen edistämisessä, hankkeiden hallinnoinnissa sekä tehokkaissa henkilöstö- ja taloushallinnon ratkaisuissa. Räätälöimme palvelut ostajaorganisaation tarpeiden mukaan, unohtamatta kohderyhmää ja yksilön tarvetta sekä toimintamme yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Meillä on kokemusta ja kykyä reagoida nopeasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja taitoa selviytyä muutoksista. “Out of the box” –ajattelu ja positiivinen asenne, että uhka on myös mahdollisuus luo hyvän pohjan rakentaa uusia malleja ja prosesseja mm. ajankohtaisiin työllisyyden hoitoon sekä kotoutumisen edistämiseen liittyviin haasteisiin. 

Meiltä saat laajan osaamisen yhdestä osoitteesta.

Olemme innostuva kaksikko, joita yhdistää vahva työmoraali, arvot ja halu kehittää uutta. Persoonina olemme erilaisia ja täydennämme sopivasti toisiamme. Tartumme aina rohkeasti tilaisuuteen, innostumme ja innostamme myös muita. Muutos on aina mahdollisuus! Haluamme luoda rohkeasti uutta. Haasteet ovat meille mahdollisuus kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja. 

Jaana Oba

 • toimitusjohtaja
 • Hallintotieteiden maisteri
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto
 • Yo-merkonomi
 • Vahvuudet: taloushallinto- ja henkilöstöhallinto, hankehallinto, työllisyyden hoito, kouluttaminen

Jaanan monipuolinen työkokemus on kertynyt kolmannella sektorilla, kunnalla sekä pk-yrityksissä erilaisissa vaativissa tehtävissä. Yli 15 vuotta hallinto- ja talouspäällikön tehtävissä on tuonut vahvan osaamisen mm. talous- ja henkilöstöhallinnon suunnittelusta ja prosessien johtamisesta. Organisaation strategiseen suunnittelu ja uusien toimintamallien kehittäminen ovat myös kuuluneet Jaanan tehtäviin.

Jaana on luonut talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmiä sekä ollut vahvasti mukana uusien työvalmennus- ja kuntoutuspalveluiden kehittämisessä pitkään työttömänä olleille.

Jaana on ollut mukana yli 30 hankkeen suunnittelussa, sekä vastannut hankkeiden talouden seurannasta, raportoinnista rahoittajille ja maksatusten laadinnoista. Toiminnan suunnittelu, tutkimus- ja kehittämisprojektit, sekä kyselyt ovat myös Jaanan ydinosaamisalueita.

Viime vuosina Jaana on työskennellyt työllisyyden hoitoon ja maahanmuuttoon liittyvissä projektitehtävissä ja kehittänyt uusia palveluita maahan muuttaneille.

”Jaana on työelämän rautainen ja rohkea ammattilainen. Persoonana Jaana on räväkkä, positiivinen, energinen ja toiset huomioiva neljän lapsenlapsen ikinuori isoäiti.”

Päivi Ilmonen

 • palvelujohtaja
 • Filosofian maisteri
 • Sosionomi AMK
 • Vahvuudet: kotoutuminen ja maahanmuutto, sosiaaliala, työllisyyden hoito, yksilöohjaus

  Päivillä on yli 10 vuoden kokemus työskentelystä pankkisektorilla. Sosionomin tutkinto ja asiakastyön pitkä kokemus ovat luoneet vahvan pohjan yksilöohjaajana toimimiselle.

  Päivin osaamisalueisiin kuuluvat mm. kulttuurienvälinen viestintä, maahanmuutto ja kotoutuminen, sosiaaliala sekä työllisyyden hoito. Kyselyiden ja selvitysten laatiminen, sekä kehittävä työote ovat Päivin vahvuuksia.

  Viime vuosina Päivi on työskennellyt työllisyyden hoitoon ja maahanmuuttoon liittyvissä projektitehtävissä ja kehittänyt uusia palveluita maahan muuttaneille.

”Päivi osaa elää hetkessä, mutta katse on myös valoisasti tulevaisuudessa. Päivi on luotettava ja rohkea multi-taskaaja, joka hoitaa sekä työn, että perheen kolmen lapsen äitinä.” 

© Copyright - ProfiMentor