Vi skapar individuella och behovsbaserade tjänster och lösningar som stödjer kommuner, ELY-center, TE-kontor, föreningar, stiftelser och små och medelstora företag i att hantera sysselsättning, främja integration, projektledning och effektiva personal- och ekonomilösningar. Vi skräddarsyr våra tjänster efter köparorganisationens behov, utan att glömma målgruppens eller individuella behov samt de sociala effekterna av vår verksamhet.

Vi har erfarenhet och förmåga att reagera snabbt på förändringar i omvärlden och förmåga att hantera förändringar. ”Out of the box”-tänkande och en positiv inställning att ett hot också är en möjlighet skapar en bra grund för att bygga nya modeller och processer, t.ex. aktuella utmaningar relaterade till sysselsättningshantering och främjande av integration.

Från oss kan du få omfattande kunskap från ett och samma ställe.

Vi är en entusiastisk duo, förenade av en stark arbetsmoral, våra värderingar och en vilja att utveckla nya saker. Som personer är vi olika och kompletterar varandra på lämpligt sätt. Vi tar alltid modigt tillfället i akt, engagerar oss och inspirerar också andra. Förändring är alltid en möjlighet! Vi vill modigt skapa något nytt. Utmaningar är en möjlighet för oss att utveckla nya innovativa lösningar.

Jaana Oba

  • Verkställande direktör
  • Förvaltningsmagister
  • Specialistutbildning inom Management
  • Yo-merkonom
  • Styrkor: ekonomi- och personalledning, projektledning, anställningsledning, utbildning

Jaanas mångsidiga arbetserfarenhet kommer från den tredje sektorn, kommunala och små och medelstora företag i olika branscher. Mer än 15 år i befattningarna som administrativ och ekonomichef har medfört stark kompetens inom bl.a. ekonomi- och HR-planering och processledning. Strategisk planering av organisationen och utveckling av nya verksamhetsmodeller har också varit en del av Jaanas uppgifter.

Jaana har skapat ekonomi- och personalledningssystem och har varit starkt engagerad i utvecklingen av nya jobbcoachnings- och rehabiliteringstjänster för dem som varit arbetslösa under en längre tid.

Jaana har varit involverad i planeringen av mer än 30 projekt, och ansvarat för att följa upp ekonomin i projekten, rapportera till finansiärer och förbereda utbetalningar. Verksamhetsplanering, forsknings- och utvecklingsprojekt och undersökningar hör också till Jaanas kärnkompetensområden.

De senaste åren har Jaana arbetat med projektuppgifter relaterade till arbetsvård och invandring och utvecklat nya tjänster för invandrare.

”Jaana är en järnklädd och modig yrkeskvinna i arbetslivet. Som person är Jaana en ljus, positiv, energisk och omtänksam mormor till fyra barnbarn.”

Päivi Ilmonen

  • Servicedirektör
  • Master of Arts
  • Socionom YH
  • Styrkor: integration och invandring, social sektor, sysselsättningsledning, individuell vägledning

Päivi har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta inom banksektorn. Socionomexamen och lång erfarenhet av klientarbete har skapat en stark grund för att arbeta som enskild kurator. Till Päivis kompetensområden hör bl.a. interkulturell kommunikation, invandring och integration, social sektor och sysselsättningsledning. Päivis styrkor är att förbereda undersökningar och rapporter, samt ett utvecklande arbetsurval.

Päivi har de senaste åren arbetat med projektuppgifter relaterade till arbetsledning och invandring och utvecklat nya tjänster för invandrare.

”Päivi vet hur man lever i nuet, men hon ser också ljust på framtiden. Päivi är en pålitlig och modig mångsysslare som sköter både arbete och familj som trebarnsmamma.”